09 maj 2019

Justerat protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2019-04-25

Anslagsbevis från kommunfullmäktiges sammanträde 2019-04-25.

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2019-05-09. Anslaget tas ner 2019-05-31. Protokollet förvaras i kommunhuset. En publik version av protokollet finns att läsa på kommunens sammanträdesportal.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster