02 april 2019

Justerat protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2019-03-25

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på
kommunens digitala anslagstavla 2019-04-02. Anslaget tas ner 2019-
04-23. Protokollet förvaras i kommunhuset. En publik version av protokollet finns att läsa på kommunens sammanträdesportal.länk till annan webbplats