14 maj 2019

Justerat protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2019-05-09

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på
kommunens digitala anslagstavla 2019-05-14. Anslaget tas ner 2019-
06-04. Protokollet förvaras i kommunhuset. En publik version av protokollet finns att läsa på kommunens sammanträdesportal.länk till annan webbplats