Justerat protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2019-01-21 

Anslagsbevis för protokoll från kommunstyrelsens möte 21 januari 2019

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2019-01-29. Anslaget tas ner 2019-02-19. Protokollet förvaras i kommunhuset. En publik version av protokollet finns att läsa på kommunens sammanträdesportal.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster