05 mars 2019

Justerat protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2019-02-25

Anslagsbevis för protokoll från kommunstyrelsens möte 25 februari 2019

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på
kommunens digitala anslagstavla 2019-03-04. Anslaget tas ner 2019-03-25.
En publik version av protokollet finns att läsa på kommunens sammanträdesportallänk till annan webbplats.