10 oktober 2019

Justerat protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2019-10-07

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2019-10-10. Anslaget tas ner 2019-10-31. Protokollet förvaras i kommunhuset. En publik version av protokollet finns att läsa på kommunens sammanträdesportal.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster