09 april 2019

Justerat protokoll från medlemssamråd för
Sjuhärads samordningsförbunds sammanträde 2019-03-15

Anslag

Justeringen tillkännages genom anslag på medlemskommunernas anslagstavlor samt på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Sammanträdesdatum: 2019-03-15
Justeringsdatum: 2019-04-03
Anslaget sätts upp: 2019-04-05
Anslaget tas ned: 2019-04-30
Protokollet finns tillgängligt på ww.sjusam.se
Originalprotokollet förvaras hos Sjuhärads samordningsförbund,
Österlånggatan 74, Borås.