22 januari 2019

Justerat protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2019-01-14

Anslagsbevis för protokoll från samhällsbyggnadsnämndens möte 14 januari 2019

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2019-01-22. Anslaget tas ner 2019- 02-13. Protokollet förvaras i Kommunhuset. En publik version av protokollet finns att läsa på sammanträdesportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.