11 april 2019

Justerat protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2019-04-08

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2019-04-11. Anslaget tas ner 2019- 05-03. Protokollet förvaras i Kommunhuset.

Du kan ta del av protokollet på sammanträdesportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.