16 maj 2019

Justerat protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2019-05-13

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2019-05-16. Anslaget tas ner 2019-06-08. Protokollet förvaras i Kommunhuset.

Du kan ta del av protokollet via sammanträdesportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.