14 maj 2019

Justerat protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2019-05-13 §109, 112 & 113

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2019-05-14. Anslaget tas ner 2019-06-05. Protokollet förvaras i Kommunhuset.

Anslaget gället omedelbar justering av paragraferna 109, 122 och 113. Du kan ta del av protokollet via sammanträdesportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.