14 mars 2019

Justerat protokoll från samhällsbyggnadsnämndens möte 11 februari 2019

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2019-02-18. Anslaget tas ner 2019- 03-13. Protokollet förvaras i Kommunhuset.

Du kan ta del av protokollet på sammanträdesportalen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Angående samhällsbyggnadsnämndens protokoll: De beslutsparagrafer som avser myndighetsutövning mot enskild publiceras ej på webben, med hänvisning till GDPR och skyddet av personuppgifter. Protokoll och protokollsutdrag kan dock alltid begäras ut i sin helhet, kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.