14 mars 2019

Justerat protokoll från samhällsbyggnadsnämndens möte den 11 mars

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2019-03-14. Anslaget tas ner 2019-04-05. Protokollet förvaras i Kommunhuset.

Du kan ta del av protokollet på sammanträdesportalen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Begränsad webpublicering av personuppgifter

De beslutsparagrafer från samhällsbyggnadsnämndens protokoll som avser myndighetsutövning mot enskild publiceras inte på webben, med hänvisning till GDPR och skyddet av personuppgifter. 

Om du vill ta del av protokollet i sin helhet kan du alltid begära ut det enligt offentlighetsprincipen. Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen om du har frågor kring protokoll eller ärenden.