05 juli 2019

Justerat protokoll från socialnämndens sammanträde 2019-07-04

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på
kommunens digitala anslagstavla 2019-07-05.

Anslaget tas ner 2019-07-26. Protokollet förvaras i Kommunhuset.
En publik version av protokollet finns att läsa på kommunens sammanträdesportallänk till annan webbplats.