28 augusti 2019

Justerat protokoll från socialnämndens sammanträde 2019-08-20

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på
kommunens digitala anslagstavla 2019-08-28. Anslaget tas ner 2019-
09-18. Protokollet förvaras i Kommunhuset. En publik version av protokollet finns att läsa på kommunens sammanträdesportal.länk till annan webbplats