02 oktober 2019

Justerat protokoll från Socialnämndens sociala utskotts sammanträde 2019-10-01

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Instans socialnämndens sociala utskott. Sammanträdesdatum 2019-10-01. Anslag sätts upp 2019-10-02. Anslag tas ned 2019-10-23. Förvaringsplats för protokollet Individ- och familjeomsorgens närarkiv