02 oktober 2018

Justerat protokoll från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Anslagsbevis från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds sammanträde 2018-09-14

Protokollet justerades den 1 oktober 2018.

Protokollet tillkännages från och med 1 oktober till och med 23 oktober 2018

Protokollet finns tillgängligt hos Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Administrationen, Olovsholmsgatan 12, Borås eller digitalt på Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds anslagstavla www.serf.selänk till annan webbplats