04 januari 2019

Justerat protokoll från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds sammanträde 2018-12-14

Anslagsbevis från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds sammanträde 2018-12-14

Protokollet finns tillgängligt hos: Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Administrationen Olovsholmsgatan 12, Borås