03 april 2019

Justerat protokoll från
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds sammanträde 2019-03-15

ANSLAG/BEVIS

Protokollet från direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
är justerat
Sammanträdesdatum: 2019-03-15
Justeringsdatum: 2019-04-01
Anslaget sätts upp: 2019-04-01
Anslaget tas ned: 2019-04-23

Protokollet finns tillgängligt hos Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Administrationen,Olovsholmsgatan 12, Borås

www.serf.se