06 september 2019

Justerat protokoll från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds sammanträde 2019-08-30

Anslagsbevis

Protokollet från direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund är justerat. Justeringen tillkännages på SÄRF:s digitala anslagstavla www.serf.se På varje medlemskommuns digitala anslagstavla finns hänvisning till www.serf.se. SÄRF:s medlemskommuner är Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn.

Sammanträdesdatum: 2019-08-30
Justeringsdatum: 2019-09-04
Anslaget sätts upp: 2019-09-04 Anslaget tas ned: 2019-09-26

Protokollet finns tillgängligt hos Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Administrationen, Olovsholmsgatan 12, Borås