01 oktober 2019

Justerat protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2019-09-23

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på
kommunens digitala anslagstavla 2019-10-01. Anslaget tas ner 2019-
10-22. Protokollet förvaras i Kommunhuset. En publik version av protokollet finns att läsa på kommunens sammanträdesportal.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster