05 januari 2018

Justerat protokoll SÄRF sammanträde 2017-12-15

Protokoll från SÄRFs sammanträde den 15 december

Protokollet finns tillgängligt hos:
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Administrationen
Olovsholmsgatan 12, Borås