09 januari 2018

Justerat protokoll Styrelsen för Sjuhärads samordningsförbund möte 2017-12-13

Protokoll från styrelsen för Sjuhärads samordningsförbunds möte 2017-12-13

Protokollet finns tillgängligt på www.samverkanvg.se/sjuharadlänk till annan webbplats
Originalprotokollet förvaras hos Sjuhärads samordningsförbund,
Österlånggatan 74, Borås.