15 april 2019

Kungörelse om bygglov på Flässjum 4:97

Genom detta anslag kungörs ett beslut om bygglov som fattats av samhällsbyggnadsnämnden i Bollebygds kommun. Du som berörs av bygglovet bereds därmed möjlighet att ta del av beslutet. 

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit beslut om bygglov för nybyggnation av tre flerbostadshus, en carport, ett miljöhus, solcellspaneler samt parkering på fastigheten Flässjum 4:97 (SBN 2019/22 §78).

Handlingar finns tillgängliga på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Gästgivaregränd 4 i Bollebygd helgfria vardagar klockan 08-16.