Framsida för dokumentet grafisk profil

Grafisk profil

I Bollebygds kommuns grafiska profil finns regler och anvisningar
kring användandet av logtyp, typsnitt och färger. Den grafiska profilen är antagen av kommunstyrelsen.

I Bollebygds grafiska profil kan du ta del av riktlinjer kring användandet av färger och kommunens logotyp. Vi har även tagit fram ett grafiskt element som som symboliserar Bollebygds kommun.