Förtroendevalda i bildnings- och omsorgsnämnden

Här finns kontaktuppgifter till ledamöter och ersättare i bildnings- och omsorgsnämnden.

 

Ordförande är Ulf Rapp (S) och vice ordförande är Bente Johansson (M).

Ledamöter‌

Namn

Telefon

Ulf Rapp (S)

033-430 56 07

Barbro Orrestrand (S)

0731-57 17 87

Jan Köster (S)

0723-71 76 26

Bente Johansson (M)

0730-78 93 69

Eva Sellgren (M)

0766-49 41 26

Fredrik Olofsson (C)

0707-98 58 28

Lisette Vermeulen (SD)

***********

Ersättare‌

Namn

Telefon

Helena Thelin (S)

0736-44 54 77

Rune Kennborn (-)

0763-38 10 70

Peter Hellberg (SD)

***********

Rose-Marie Grune (MP)

***********

Margit Jonsson (V)

***********

Krister Schwartz (KD)

0708-29 57 80

Susanne Schultz (L)

0707-90 91 60