Förtroendevalda i bildnings- och omsorgsnämnden

Här finns kontaktuppgifter till ledamöter och ersättare i bildnings- och omsorgsnämnden.

Ordförande är Ulf Rapp (S) och vice ordförande är Bente Johansson (M).

Ledamöter
Namn Telefon
Ulf Rapp (S) 033-430 56 07
Barbro Orrestrand (S) 0731-57 17 87
Jan Köster (S) 0723-71 76 26
Bente Johansson (M) 0730-78 93 69
Eva Sellgren (M) 0766-49 41 26
Fredrik Olofsson (C) 0707-98 58 28
Joachim Stanicki (SD) 0707-23 20 48
Ersättare
Namn Telefon
Helena Thelin (S) 0736-44 54 77
Rune Kennborn (-) 0763-38 10 70
Lisette Vermeulen (SD) ************
Rose-Marie Grune (MP) ************
Margit Jonsson (V) ************
Krister Schwartz (KD) 0708-29 57 80
Susanne Schultz (FP) 0707-90 91 60