Förtroendevalda i jävsnämnden

Här finns kontaktuppgifter till ledamöter och ersättare i jävsnämnden.

Ordförande är Jonas Ahlgren (S) och vice ordförande är Göran Eriksson (M).

Ledamöter
Namn Telefon
Jonas Ahlgren (S) 0703-50 77 52
Göran Eriksson (C) 0705-21 69 95
Niklas Isfeldt (S) 033-28 51 04
Anneli Marin Frisk (MP) 0738-35 04 79
Barbro Ridell (V) 033-28 98 18
Sverre Fredriksson (M) 0708-19 20 61