Förtroendevalda i jävsnämnden

Här finns kontaktuppgifter till ledamöter och ersättare i jävsnämnden.

 

Ordförande är Jonas Ahlgren (S) och vice ordförande är Göran Eriksson (C).

Ledamöter‌

Namn

Telefon

Jonas Ahlgren (S)

0703-50 77 52

Göran Eriksson (C)

0705-21 69 95

Niklas Isfeldt (S)

033-28 51 04

Ersättare‌

Namn

Telefon

Johan Eklöf (MP)

0733-66 17 61

Barbro Ridell (V)

033-28 98 18

Sverre Fredriksson (M)

0708-19 20 61