Förtroendevalda i samhällsbyggnadsnämnden

Här finns kontaktuppgifter till ledamöter och ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.

Ordförande är Lars-Erik Olsson (S) och vice ordförande är Bengt Classon (M).

Ledamöter

Namn

Telefon

Lars-Erik Olsson (S)

033-430 56 06

Jakob Engelbrektsson (S)

0703-89 81 20

Otto Andreasson (S)

0727-40 03 66

Bengt Claesson (M)

033-430 55 51

Stefan Waldeholt (M)

0703-28 55 10

Sandra Eliasson (C)

0730-42 26 11

Caroline Frodin (SD)

0703-86 94 97

Ersättare‌

Namn

Telefon

Jenny Johansson (S)

0709-72 34 75

Åke Lindkvist (M)

***********

Robert Sellgren (M)

0706-79 58 94

Fredrik Lind (SD)

***********

Peter Berg (MP)

0735-96 34 38

Christer Magnusson (-)

0766-15 07 14

Ulf Wahlne (KD)

0707-29 62 51