Förtroendevalda i samhällsbyggnadsnämnden

Här finns kontaktuppgifter till ledamöter och ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.

Ordförande är Lars-Erik Olsson (S) och vice ordförande är Bengt Classon (M).

Ledamöter
Namn Telefon
Lars-Erik Olsson (S) 033-430 56 06
Jakob Engelbrektsson (S) 0703-89 81 20
Otto Andreasson (S) 0727-40 03 66
Bengt Classon (M) 033-430 55 51
Stefan Waldeholt (M) 0703-28 55 10
Sandra Eliasson (C) 0730-42 26 11
Caroline Frodin (SD) 0703-86 94 97
Ersättare
Namn Telefon
Jenny Johansson (S) 0709-72 34 75
Åke Lindkvist (M) ***********'
Robert Sellgren (M) 0706-79 58 94
Fredrik Lind (SD) ************
Peter Berg (MP) 0735-96 34 38
Christer Magnusson (V) 0766-15 07 14
Ulf Wahlne (KD) 0707-29 62 51