Förtroendevalda i valnämnden

Ordförande är Jonas Ahlgren (S) och vice ordförande är Ingridh Anderén (M).

Ledamöter‌

Namn

Telefon

Jonas Ahlgren (S)

0703-50 77 52

Kjell Richardsson (S)

0706-76 08 36

Ingrid Anderén (M)

0705-69 83 10

Erik Classon (M)

0700-17 09 49

Monika Svensson (SD)

***********

Ersättare‌

Namn

Telefon

Christer Magnusson (-)

0766-15 07 14

Fredrik Drugge (M)

***********

Johan Eklöf (MP)

0733-66 17 61

Kenneth Schultz (L)

033-29 53 95

Daniel Persson (SD)

0737-55 76 03