Förtroendevalda i valnämnden

Här finns kontaktuppgifter till ledamöter och ersättare i valnämnden.

Ordförande är Jonas Ahlgren (S) och vice ordförande är Ingridh Anderén (M).

Ledamöter
Namn Telefon
Jonas Ahlgren (S) 0703-50 77 52
Kjell Richardsson (S) 033-28 93 70
Ingrid Anderén (M) 0705-69 83 10
Tomas Andersson (M) ************
Monika Svensson (SD)  
Ersättare
Namn Telefon
Christer Magnusson (V) 0766-15 07 14
Fredrik Drugge (M)  
Johan Eklöf (MP) 0733-66 17 61
Kenneth Schultz (L) 033-29 53 95
Daniel Persson (SD) 0737-55 76 03