Skattesatser

Skattesatsen i vår kommun är 21,59 kronor per skattekrona, det vill säga 21,59 procent, för inkomståret 2018. Det innebär att du för varje hundralapp du tjänar betalar 21,59 kronor i skatt till kommunen.

Utöver kommunalskatt till kommunen betalar du även skatt till regionen. Den är 11,48 kronor per skattekrona för inkomståret 2018.

Utöver kommunalskatt betalar medlemmar i Svenska kyrkan en kyrkoavgift som varierar beroende på vilken församling man tillhör. Där ingår även en begravningsavgift. Även den som inte är medlem i Svenska kyrkan betalar begravningsavgift.

Den totala skattesatsen inklusive kyrkoavgiften är 34,51 %.

Kommunal skattesats 2018

Församling

Skatt till kommun

Skatt till landstinget

Avgift till Svenska kyrkan

Begravningsavgift

Bollebygd

21,59

11,48

1,20

0,242

Töllsjö

21,59

11,48

1,20

0,242