Politiker i möte i kommunfullmäktige.

07 december 2018

Budgeten i fokus på kommunfullmäktiges möte
13 december

Torsdagen den 13 december är det dags för årets sista kommunfullmäktigemöte. Sammanträdet börjar kl 15.00 i Bollebygdskolans matsal.

Bland ärendena finns budget och mål för 2019-2021, som kommer debatteras och beslutas. Här följer ett urval av andra ärenden som kommer att behandlas:

  • Antagande av detaljplan för Getabrohult 1:17, Hallaslätt
  • Revidering av handläggningskostnad/taxa per timme inom miljöbalken och plan- och bygglagen m.m.
  • Uppföljningsrapport per oktober 2018 för Bollebygds kommun

Klockan 17.30 kommer Bollebygds Lucia och uppträder.

Kungörelsen finns på vår digitala anslagstavla och hela kallelsen med alla ärenden länk till annan webbplatsgår att läsa i vår sammanträdesportal.

Sammanträdet är öppet för allmänheten och du kan se det via webben

Alla kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Kan du inte vara på plats finns möjligheten att se vår webbsändning av sammanträdet. Det sänds direkt medan det pågår, men kan också ses i efterhand.