4 december 2017

Demokratistipendium till Nicolas Bredell

Demokratistipendiet delades under söndagens julmarknad ut till Nicolas Bredell.

Motiveringer lyder

Nicolas har genom sitt brinnande intresse för integrationsfrågor skapat vänskapsband med ensamkommande flyktingbarn och engagerat sig i gruppen ”Bollebygd tillsammans mot rasism”.

Han har varit med att starta och aktivt driva Bollebygd Pride och är en förebild för unga människor i HBTQ-frågor.
Nicolas är också aktiv i elevrådet på sin skola och i ungdomsrådet.
Nicolas har på ett aktivt och föredömligt sätt visat vad demokratiarbete handlar om.

Grattis Nicolas!

Läs mer om demokratistipendiet och tidigare utdelningar.