Nya dataskyddsförordningen

23 maj 2018

Din dataintegritet är viktig för oss

EU har beslutat om ett nytt regelverk för skydd av personuppgifter. Det kallas dataskyddsförordningen (GDPR) och börjar gälla från och med den 25 maj 2018.

Det huvudsakliga syftet med dataskyddsförordningen, GDPR, är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter. Ett annat syfte är att se till att det finns ett gott dataskydd för de system där personuppgifter behandlas.

Bollebygds kommun har arbetat en längre tid med förberedelser för att på ett bra sätt svara upp mot den nya dataskyddsförordningens och omvärldens krav.

Mer information

Du kan läsa mer om den nya dataskyddsförordningen och hur kommunen hanterar dina personuppgifter på sidan Dataintegritet.