Kvinna som håller ett barn i handen. Barnet och kvinnan är skuggade och går i en skog.

20 november 2019

Enkät om trygghet i Bollebygds kommun

Bollebygds kommun och lokalpolisområde Borås har tillsammans tagit fram ett medborgarlöfte. Löftet innebär konkreta aktiviteter som genomförs i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Vi har tillsammans tagit fram en enkät för att få reda på hur just du upplever tryggheten i Bollebygds kommun. Enkäten tar 3-4 minuter att besvara.

Enkäten är anonym och ett sammanställt resultat kommer visas på Bollebygds hemsida och tas med i arbetet för 2020 års Medborgalöfte.

Besvara enkäten senast den 30 november 2019.

1. Jag är * (obligatorisk)
1. Jag är
2. Min ålder är * (obligatorisk)
2. Min ålder är


3. Jag bor i  * (obligatorisk)
3. Jag bor i
4. Är du orolig för att du själv eller någon i din närhet ska utsättas för brott i Bollebygds kommun? * (obligatorisk)
4. Är du orolig för att du själv eller någon i din närhet ska utsättas för brott i Bollebygds kommun?


Svarar du nej kan gå vidare till fråga 6
5a. Vem är du i så fall orolig för? (du får välja ett eller flera svarsalternativ)
5a. Vem är du i så fall orolig för? (du får välja ett eller flera svarsalternativ)

5b. Vilken typ av brott är du orolig för att du eller dina nära ska utsättas för? (du får välja ett eller flera alternativ)
5b. Vilken typ av brott är du orolig för att du eller dina nära ska utsättas för? (du får välja ett eller flera alternativ)
6. Nej jag oroar mig inte. Vad beror det på?
6. Nej jag oroar mig inte. Vad beror det på?


7. Finns det platser i Bollebygds kommun som du upplever som otrygga? * (obligatorisk)
7. Finns det platser i Bollebygds kommun som du upplever som otrygga?


Om du svarade nej kan du gå vidare till fråga 8.

Skriv plats, objekt. Som till exempel namngiven buss/ tåghållplats, torg, särskild butik eller liknande
7b. När upplever du platsen/platserna som otrygga?
7b. När upplever du platsen/platserna som otrygga?

7c. Hur ofta är du på de platserna?
7c. Hur ofta är du på de platserna?10. Vad kan vi alla göra för att öka tryggheten för varandra? * (obligatorisk)
10. Vad kan vi alla göra för att öka tryggheten för varandra?
11. Trygghet * (obligatorisk)
Sätt ett kryss i den ring som du tycker stämmer på dig (nummer 1 motsvarar mycket otrygg och nummer 6 motsvarar mycket trygg)
Sätt ett kryss i den ring som du tycker stämmer på dig (nummer 1 motsvarar mycket otrygg och nummer 6 motsvarar mycket trygg)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 2 3 4 5 6
Hur trygg känner du dig i Bollebygds kommun?
12. Känner du till vad ett medborgarlöfte är? * (obligatorisk)
12. Känner du till vad ett medborgarlöfte är?