Ungdomsrådet

Representanter från ungdomsrådet presenterar resultatet av fördelningen. Från vänster Nicolas Bredell, Elsa Lange, Julius Lindgren och Melvin Lundgren.

24 mars 2017

För tolfte året i rad har skolungdomar fördelat 100 000 kronor

Idag har representanter från alla elevråd, gårdsrådet och ungdomsrådet i Bollebygds kommun träffats på Krafthuset för att fördela 100 000 kronor.

Syftet med 100 000 processen är att ungdomar ska få lära sig mer om vad demokrati är och hur det fungerar. Satsningen ska ge ökad kunskap om de olika steg som en demokratisk process innehåller samtidigt som unga får möjlighet att vara med och påverka saker som de tycker är viktiga i sin vardag.

Efter att representanterna från elevråden och gårdsrådet röstat på de förslag som de tyckte var bäst beslutade ungdomsrådet om den slutliga fördelningen.

Så här blev fördelningen
Skola Vad? Kostnad
Bollebygd F-6 Rutschkana 30 000 kr
Bollebygd 7-9 Biljardbord 22 500 kr
Gadden Hinderbana 17 500 kr
Gården VR-glasögon 5 000 kr
Töllsjö Skolgårdsutrustning – utemiljö 10 000 kr
Örelund Skolgårdsutrustning (t.ex. bollar, banydklubbor) 15 000 kr
SUMMA   100 000 kr
Röstning på förslagen

Representanterna från råden röstar på förslagen