22 mars 2018

Glöm inte Earth hour 24 mars

WWF Earth Hour är världens största miljömanifestation med hundratals miljoner människor som uppmanar till krafttag för klimatet. Earth Hour infaller den 24 mars 2018 klockan 20.30-21.30 lokal tid över hela jorden.

Matkonsumtion - temat för Earth Hour 2018

Temat för 2018 års Earth hour är "One planet life - Lev och ät inom ramen för en planet", och tar upp vår matkonsumtion. Även resterande ämnen som bilen, bostaden, börsen och butiken ska lyftas, men störst fokus är på biffen.

Enligt världsnaturfonden skulle vi idag behöva 4,2 jordklot om hela jordens befolkning levde som i Sverige. För två år sedan var det 3,7. Sverige överkonsumerar jordens resurser. Ungefär 25 procent av vårt ekologiska fotavtryck kommer från hur vi konsumerar mat, och här kan vi själva verkligen förändra hur framtiden kommer att se ut.

Nu räcker det inte längre med att halvera vår köttkonsumtion för att få ner matens klimatpåverkan på en långsiktigt hållbar nivå. Om vi ska hålla oss under 1,5 graders global uppvärmning så behöver vi minska vår köttkonsumtion ännu mer. Det är viktigt att vi samtidigt ökar mängden gröna proteiner så att vi får en näringsrik kost.

Delta i Earth hour 24 mars klockan 20.30-21.30

världsnaturfondens webbplatslänk till annan webbplats kan du få tips på hur du kan göra Earth hour till en rolig och minnesvärd kväll. Ta dig tid att reflektera över vad du kan göra för klimatet och klimatförändringarna.