Flera personer letar efter mat på glesa hyllor i mörka lokaler i matbutiken

29 maj 2018

Hemberedskap - förbered matförråd inför en kris

Om det blir en kris i samhället är det viktigt att du själv kan ordna med mat och rent vatten.

Om du är frisk kan kroppen egentligen klara sig länge utan mat, men din mentala förmåga försämras snabbt om du inte äter. Du både tänker sämre och mår sämre. Se därför till att du har något att äta! Köp extra av sådant som du ändå brukar köpa annars och skapa ett litet matförråd. Läs mer om hur du kan förbereda mat på Din säkerhets webbplats.länk till annan webbplats

Informationsfilm om hur du förbereder matförråd

Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB, har gjort en film om hemberedskap tillsammans med armbryterskan Heidi Andersson. Hon visar enkla tips för att skaffa en hemberedskap för hushållet när det gäller mat. Se filmen om hur du kan förbereda ett matförråd:

Film om hemberedskap - förbered ett matförråd inför en krislänk till annan webbplats