Kommunstyrelsens nya presidium. Lars-Erik Olsson, Michael Plogell och Sverre Fredriksson.

Kommunstyrelsens nya presidium. Från vänster: Lars-Erik Olsson, Michael Plogell och Sverre Fredriksson.

19 november 2018

Klart med nya kommunalråd och nämndpolitiker

På kommunfullmäktiges sammanträde valdes nya ledamöter och ersättare till kommunens olika nämnder för mandatperioden 2018-2022. Michael Plogell (FR) valdes till ordförande i kommunstyrelsen och blir kommunalråd på heltid. Lars-Erik Olsson (S) valdes till 1:a vice ordförande och blir oppositionsråd på halvtid.

Till 2:a vice ordförande i kommunstyrelsen valdes Sverre Fredriksson (M). Förutom kommunstyrelsen valdes politiker till samhällsbyggnadsnämnden, bildnings- och omsorgsnämnden, jävsnämnden, valnämnden och kommunens revisorer. De nya nämndpolitikerna börjar sina uppdrag 1 januari 2019, eftersom nuvarande nämnders mandatperiod sträcker sig till och med 31 december 2018.

Här kan du se vilka politiker som fick framträdande poster i övriga nämnder.

Val till kommunstyrelsen

Ordinarie ledamöter: Michael Plogell (FR) ordförande, Lars-Erik Olsson (S) 1:a vice ordförande, Sverre Fredriksson (M) 2:a vice ordförande, Daniel Persson (SD), Yvonne Andrén (C), Beatrice Ekelund (S), Rune Kennborn (KD), Hannu Sutinen (L), Barbro Orrestrand (S).

Ersättare: Carl Pålsson (FR), Emma Isfeldt (S), Tomas Andersson (M), Caroline Frodin (SD), Agneta Andersson (C), Peter Berg (MP), Krister Schwartz (KD), Alec Sintorn (L), Helena Thelin (S).

Sluten omröstning kring val av vice ordföranden

Kring valet av 1:a vice ordförande och 2:a vice ordförande blev det sluten omröstning. Föreslagna som 1:a vice ordförande var Lars-Erik Olsson (S) och Daniel Persson (SD). Med 13 röster på Lars-Erik Olsson och 8 röster på Daniel Persson valde fullmäktige slutligen Lars-Erik Olsson (S) till 1:a vice ordförande. Tio ledamöter röstade blankt.

Föreslagna som 2:a vice ordförande var Sverre Fredriksson (M) och Daniel Persson (SD). Med 16 röster på Sverre Fredriksson och 6 röster på Daniel Persson valde fullmäktige slutligen Sverre Fredriksson (M) till 2:a vice ordförande. Nio ledamöter röstade blankt.

Lottning av sista ordinarie plats och ersättarplats

Kring den sista ordinarie platsen och ersättarplatsen i kommunstyrelsen genomfördes lottning. Båda platserna gick till den rödgröna gruppen.

Bildning- och omsorgsnämndens nya presidium. Patrik Karlsson och Ulf Rapp.

Bildning- och omsorgsnämndens nya presidium. Patrik Karlsson (KD) ordförande och Ulf Rapp (S) vice ordförande.

Val till bildnings- och omsorgsnämnden

Ordinarie ledamöter: Patrik Karlsson (KD) ordförande, Ulf Rapp (S) vice ordförande, Mathias Carlzon (FR), Lisette Vermeulen (SD), Gun-Britt Ottosson (M), Glenn Zetterlind (S), Fredrik Olofsson (C).

Ersättare: Eivor Carlsson (KD), Carina Lundgren (S), Stefan Edvardsson (FR), Peter Hellberg (SD), Ingridh Anderén (M), Rose-Marie Grune (MP), Kerstin Sutinen (L).

Samhällsbyggnadsnämnden presidium. Emma Isfeldt och Sandra Eliasson.

Samhällsbyggnadsnämndens nya presidium. Emma Isfeldt (S) vice ordförande och Sandra Eliasson (C) ordförande.

Val till samhällsbyggnadsnämnden

Ordinarie ledamöter: Sandra Eliassson (C) ordförande, Emma Isfeldt (S) vice ordförande, Stefan Waldeholt (M), Caroline Frodin (SD), Kenneth Andersson (FR), Niklas Hjelte (S), Lars Afzelius (L).

Ersättare: Göran Eriksson (C), Roger Svensson (S), Göran Augustsson (M), Fredrik Lind (SD), Stefan Larsson (FR), Sassi Wemmer (MP), Ulf Wahlne (KD).

Sluten omröstning kring val av vice ordförande

Kring valet av vice ordförande blev det sluten omröstning. Föreslagna som vice ordförande var Emma Isfeldt (S) och Caroline Frodin (SD). Med 14 röster på Emma Isfeldt och 9 röster på Caroline Frodin valde fullmäktige slutligen Emma Isfeldt (S) till vice ordförande. Åtta ledamöter röstade blankt.

Val till valnämnden

Ordinarie ledamöter: Anna Stina Andersson (M) ordförande, Jonas Ahlgren (S) vice ordförande, Käthe Anderson (C), Daniel Persson (SD), Eivor Carlsson (KD).

Ersättare: Fredrik Drugge (M), Bengt Forsling (S), Peter Gregorics (FR), Fredrik Lind (SD), Jan Smith (L).

Val till jävsnämnden

Ordinarie ledamöter: Michael Rahm (M), Gunnel Brandt (S), Roger Passgård (FR).

Ersättare: Eira Caarp (L), Åsa René (S), Lars-Åke Larsson (KD).

Val till kommunens revisorer

Jan-Åke Andersson (S) ordförande, Margareta Almkvist Malmsjö (M) vice ordförande, Leif Arvidsson (S), Göran Nordh (FR) och Elin Axelsson(SD).