14 september 2017

Kommunfullmäktige i Bollebygd
sammanträder torsdagen den 21 september 2017

Du är välkommen att närvara vid kommunfullmäktiges möte med start klockan 17.00 i Bollebygdskolans matsal.

Några av de ärenden som kommer att behandlas

  • Taxa för uthyrning av Olsfors konstgräsplan
  • Slutredovisning av skolprojektet, Bollebygdskolan – information

Svar på motion

  • om en miljötankstation med el och biogas (FR)
  • om att höja beloppet i 100 000 kronorsprocessen till 150 tkr (FR)
  • om att låta stationshuset bli ett allaktivitetshus (MP)

En fullständig ärendelista med handlingar finns på stadens webbplats, www.bollebygd.selänk till annan webbplats

Webbsändning av mötet.länk till annan webbplats

Allmänhetens frågestund, kl 18.00
Skicka din fråga till Bollebygds kommun (kommunen@bollebygd.se) senast klockan 13.00 onsdagen den 20 september.

Demokraticafé - Fika med din lokala politiker
Bollebygds kommun bjuder in till demokraticafé före fullmäktiges sammanträde. Välkommen kl 16.00 till Bollebygdskolans matsal,
ta en fika och ha en trevlig pratstund med lokala politiker om frågor
som berör Bollebygds kommun.

Gunnel Brandt, ordförande
Suzanna Bengtsson, kommunsekreterare