24 augusti 2017

Kommunfullmäktige i Bollebygd
sammanträder torsdagen den 31 augusti 2017

Du är välkommen att närvara vid kommunfullmäktiges möte med start klockan 17.00 i Bollebygdskolans matsal.

Några av de ärenden som kommer att behandlas

  • Exploatering av Buagärde – uppdrag om konkurrensutsättning
  • Förvärv av fastigheterna Fjällastorp 1:10 och 1:11

Svar på motion

  • om förbud mot tiggeri (SD)
  • om ungdomsråd i Bollebygds kommun (FR)

Svar på interpellation

  • om återinförande av forum för ungdomsfrågor (FR)
  • om forum för medborgardialoger (FR)
  • om organisation vid extraordinär händelse (FR)
  • om jobb till personer med funktionshinder (FR)

En fullständig ärendelista med handlingar finns på kommunens webbplats, www.bollebygd.selänk till annan webbplats

Bollebygds kommun delar varje år ut ett kulturstipendiumlänk till annan webbplats till en enskild person, grupp eller förening som belöning för värdefull insats inom kulturområdet. Ceremonin äger rum före fullmäktige börjar sitt sammanträde den 31 augusti klockan 17.00 i Bollebygdskolans matsal.

Demokraticafé - Fika med din lokala politiker
Bollebygds kommun bjuder in till demokraticafé före fullmäktiges sammanträde den 31 augusti. Välkommen klockan 16.00 (Bollebygdskolans matsal).
Ta en fika och ha en trevlig pratstund med lokala politiker om frågor som berör Bollebygds kommun.

Gunnel Brandt, ordförande
Suzanna Bengtsson, kommunsekreterare