Stefan Hederdal årets Bollebygdsambassadör 2018 tillsammans med kommunstyrelsens och kommunsfullmäktiges presidier

12 oktober 2018

Nominera din kandidat till Bollebygdsambassadör 2019

Vem vill du ska efterträda Stefan Hederdal från Töllsjö som årets Bollebygdsambassadör? Nu kan du nominera din kandidat till 2019 års ambassadör.

Sedan 2003 har Bollebygds kommun varje år utsett en Bollebygdsambassadör.

Kriterier för en Bollebygdsambassadör

Personen eller personerna som utses ska agera som goda ambassadörer för kommunen genom att hjälpa till och sprida en positiv bild av Bollebygds kommun. För att kunna utses till ambassadör måste personen eller personerna ha anknytning till kommunen, antingen vara bosatt eller ha bott i kommunen. Inför varje utnämning får allmänheten komma in med förslag på
kandidater. Det är sedan politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunfullmäktiges presidium som utser årets Bollebygdsambassadör.

Skicka in ditt förslag senast 9 november

Ambassadören får ta emot utmärkelsen på julmarknaden i början av december. Mejla ditt förslag med motivering till kommunstyrelsen@bollebygd.se senast fredag 9 november 2018.