Bengt-Olof Hammar är 2019 års Bollebygdsambassadör

24 oktober 2019

Nominera din kandidat till Bollebygdsambassadör 2020

Vem vill du ska efterträda Bengt-Olof Hammar som årets Bollebygdsambassadör? Nu kan du nominera din kandidat till 2020 års ambassadör.

Sedan 2003 har Bollebygds kommun varje år utsett en Bollebygdsambassadör.

Kriterier för en Bollebygdsambassadör

Personen eller personerna som utses ska agera som goda ambassadörer för kommunen genom att hjälpa till och sprida en positiv bild av Bollebygds kommun. För att kunna utses till ambassadör måste personen eller personerna ha anknytning till kommunen, antingen vara bosatt eller ha bott i kommunen. Inför varje utnämning får allmänheten komma in med förslag på kandidater. Det är sedan politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunfullmäktiges presidium som utser årets Bollebygdsambassadör.

2020 års Bollebygdsambassadör presenteras på Bollebygds julmarknad den 8 december.

Skicka in ditt förslag senast 10 november

Mejla ditt förslag med motivering till kommunstyrelsen@bollebygd.se senast söndag 10 november 2019.