09 november 2018

Nya nämndpolitiker ska väljas på kommunfullmäktiges möte 15 november

Det nya kommunfullmäktige sammanträder för andra gången torsdagen 15 november. Då ska bland annat nya politiker till nämnderna väljas och det blir då klart vilka politiker som blir kommunens två kommunalråd.

Nya ledamöter och ersättare ska väljas till kommunens olika nämnder för mandatperioden 2018-2022. Förutom kommunstyrelsen och kommunens revisorer är det samhällsbyggnadsnämnden, bildnings- och omsorgsnämnden, jävsnämnden och valnämnden. Dessa nya nämndspolitiker börjar sina uppdrag 1 januari 2019, eftersom nuvarande nämnders mandatperiod sträcker sig till och med 31 december 2018. Den politiker som väljs till ordförande i kommunstyrelsen blir kommunens kommunalråd på heltid och den som väljs till vice ordförande blir oppositionsråd på halvtid.

Ärenden på fullmäktiges möte

Du är välkommen att vara med på sammanträdet 15 november. Det börjar kl. 17.00 i Bollebygdskolans matsal och innehåller förutom val av nya nämndpolitiker bland annat följande punkter:

  • Revidering av VA-taxa i Bollebygds kommun
  • Revidering av investeringsbudget - moduler för förskola Olsfors
  • Revidering av investeringsbudget - moduler för förskola Bollebygd centralort
  • Kommunal skattesats för Bollebygds kommun 2019
  • Val av representanter till olika förbund och stiftelser

Kungörelsen finns på vår digitala anslagstavla och hela kallelsen med alla ärenden går att läsa i vår sammanträdesportallänk till annan webbplats.

Sammanträdet är öppet för allmänheten och du kan se det via webben

Alla kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Kan du inte vara på plats finns möjligheten att se vår webbsändning av sammanträdet. Det sänds direkt medan det pågår, men kan också ses i efterhand.