Medborgarlöfte mellan lokalpolis Borås och Bollebygds kommun

Medborgarlöfte mellan lokalpolisområde Borås och Bollebygds kommun

23 januari 2018

Nytt medborgarlöfte mellan lokalpolis och Bollebygds kommun

Under kommunstyrelsens möte den 22 januari togs ett nytt medborgarlöfte mellan lokalpolsområde Borås och Bollebygds kommun.

Löftet

Lokalpolisområde Borås och Bollebygds kommun lovar medborgarna att under 2018 tillsammans arbeta med fokus på att förebygga droganvändande bland ungdomar i Bollebygds kommun.

Polisen och Bollebygds kommun har tagit sedan tidigare en gällande samverkansöverenskommelse. Medborgarlöftet är ett komplement till samverkansöverenskommelsen och innebär konkreta aktiviteter i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Bakgrund

Medborgarlöftet är ett åtagande där lokalpolisområde Borås och Bollebygds kommun lovar invånarna åtgärder utifrån medborgardialoger. Under hösten 2017 genomförde kommunen tillsammans med polisen en medborgardialog i form av en webbaserad enkät. Drygt 150 kommuninvånare svarade. Resultatet visade att 80 procent av de svarande känner en oro över unga kommuninvånares inställning till droger. Detta har lett fram till ett gemensamt löfte att fokusera mer på drogförebyggande arbete bland ungdomar i Bollebygds kommun under 2018.