Besök från Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

02 maj 2018

Se ett klipp från landsbygdsministerns besök

Den 25 april var landsbygdsminister Sven-Erik Bucht på besök i Bollebygds kommun.

Besöken ger viktiga inspel till den proposition om en sammanhållen politik för landsbygden som regeringen nyligen presenterade. I propositionen föreslås det övergripande målet vara en livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet. Propositionen ska ses som en plattform utifrån vilken kommande beslut och åtgärder för en livskraftig landsbygd ska utformas.

Se ett kort klipp från landsbygdsministerns besök och lyssna på vad han tar med sig från besöket.