Socialministern hälsar på Elin Jönsson i ungdomsrådet och politikern Emma Isfeldt (S). På bilden syns även politikern Lars-Erik Olsson (S) och Glenn Zetterlind.

Socialministern hälsar på Elin Jönsson i ungdomsrådet och politikern Emma Isfeldt (S). På bilden syns även Glenn Zetterlind.

08 augusti 2018

Socialministern full av positiva omdömen efter besök i Bollebygd

Socialminister Annika Strandhäll (S) besökte på tisdagen kommunen och nya Bollebygdskolan. Centrum för besöket var frågor kring hur kommunen arbetar med folkhälsa, som är ett av ministerns ansvarsområden.

På plats från kommunen var bland annat flera politiker, kommunchef, tjänstemän inom skola och folkhälsa samt en representant för ungdomsrådet. Ministerns delegation fick en rundvandring i den nya och moderna skolan och fick bland annat se entré, cafeteria och bibliotek. Därefter bjöds det på fika i ett av konferensrummen. Under tiden fick ministern information om kommunen överlag samt om arbetet med folkhälsofrågor och fick många intressanta och positiva intryck.

- Bollebygd har ett medvetet pågående folkhälsoarbete. Det är en kommun som jämförelsevis med andra har goda förutsättningar och som medvetet valt en centralt strategiskt placerad verksamhet för att ha överblick och för att arbeta med att integrera folkhälsoarbetet i den ordinarie verksamheten, sa Annika Strandhäll (S).

Folkhälsofrågorna lyftes under ministerbesöket

När det gäller folkhälsoarbetet berättade kommunens folkhälsostrateg om att samverkan är avgörande för att nå resultat, både inom kommunen men även med andra organisationer såsom exempelvis polis och föreningsliv. Hon talade om att kommunen gör prioriteringar inom området utifrån nationella och regionala mål samt lokala förutsättningar.

Barn och unga i fokus under diskussionerna

När det gäller barn och unga nämnde hon kommunens arbete med ungdomsdemokrati genom ungdomsrådet. Rådet är remissinstans när nya detaljplaner och planprogram tas fram och är också med och beslutar hur 100.000 kronor ska fördelas till skolorna i den satsning som kallas 100 000-processen. Den drogfria skolavslutningsfestivalen School´s out lyftes också fram, där ungdomar från årskurs sju och uppåt firar skolavslutningen med aktiviteter och artistuppträdanden på krafthusområdet i Bollebygd. Det är ett arrangemang där ungdomar är med och planerar och genomför evenemanget, vilket resulterat i att problem med ungdomsfylleri i samband med skolavslutningen försvunnit helt. I diskussionen kring den psykiska ohälsan bland unga berättade kommunens utvecklingsledare inom skola och förskola att man ökat antalet skolkuratorer från en till tre för att tidigt kunna fånga upp elever som exempelvis mår psykiskt dåligt.

- Det som jag tyckte var spännande att höra var att man gjort aktiva satsningar och på flera fronter, både kopplat till demokratiaspekten och att involvera barn och unga, men också att man utökat antalet kuratorer i skolverksamheten. Det är en kraftfull satsning och kommunen har förstått vikten av att jobba med förebyggande resurser för att fånga upp problem tidigt, sa Annika Strandhäll (S).

Innan socialministern lämnade Bollebygd åt hon lunch på Bollegården tillsammans med kommunens representanter. Efter besöket i Bollebygd fortsatte ministern och hennes delegation till Skene lasarett och därefter till Försäkringskassan i Borås.