08 april 2019

Ställ dina frågor till våra politiker i fullmäktige

På kommunfullmäktiges möte den 25 april är det allmänhetens frågestund. Då har du möjlighet att ställa dina frågor till politikerna på mötet.

Kommunens politiker svarar på dina frågor om det som händer i kommunen under punkten ”Allmänhetens frågestund” klockan 18.00.

Följande gäller för den fråga du vill ställa

Frågorna ska gälla den kommunala verksamheten och formuleras så att de kan besvaras direkt på mötet. Frågor som handlar om enskild persons situation får inte ställas. Du som ställer frågan måste vara närvarande på sammanträdet för att få svar på din fråga.

Lämna in din fråga senast 24 april

Din fråga måste vara inlämnad senast kl. 13.00 den 24 april, dagen före sammanträdet. Du mejlar din fråga till kommunstyrelsen@bollebygd.se, eller lämnar den i receptionen i kommunhuset. Läs mer om vad som gäller för allmänhetens frågestund under kommun och politik.

Varmt välkommen med din fråga!