Foto: Kristian Pohl, regeringskansliet

19 april 2018

Landsbygdsministern gör nytt försök att besöka Bollebygd på sin Sverigeresa

Onsdagen den 25 april besöker landsbygdsminister Sven-Erik Bucht(S) Bollebygds kommun. Han kommer att träffa kommunens kommunalråd och kommunchef, samt besöka företaget Grimsis, som säljer fryst fisk och lammkött från Island. Där bjuds han på rundvandring och förmiddagsfika.

En del i ministerns Sverigeresa

Ministern skulle besökt Bollebygd i slutet av februari i år, men på grund av problem med flyget fick besöket ställas in. Nu gör han alltså ett nytt försök. Besöket är en del av landsbygdsministerns Sverigeresa, med stopp i alla 130 kommuner i Sverige som definierats som landsbygdskommuner av Tillväxtverket. Sedan februari 2017 har han besökt drygt 100 kommuner i landets samtliga 21 län.

Ministern träffar företagare, politiker och medborgare för att ta del av lokala förhållanden och diskutera hur politiken för landsbygden kan utvecklas. Besöken ger viktiga inspel till den proposition om en sammanhållen politik för landsbygden som regeringen nyligen presenterade. I propositionen föreslås det övergripande målet vara en livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet. Propositionen ska ses som en plattform utifrån vilken kommande beslut och åtgärder för en livskraftig landsbygd ska utformas.

- Det är både roligt och spännande att landsbygdsministern är intresserad av att besöka vår kommun. Hur vi kan expandera på landsbygden och även bygga och utveckla utanför tätorten är viktiga frågor för oss. Andra aspekter är hur vi utvecklar bredband och bra kommunikationer även utanför tätorten och det är inte minst viktigt för företagen, säger Peter Rosholm (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Flaggorna hissas utanför kommunhuset

I samband med besöket hissar kommunen flaggorna utanför kommunhuset i centrala Bollebygd.