Vy över företag längs med riksväg 40 i Bollebygd

08 oktober 2018

Bollebygd klättrar i årets företagsranking

Bollebygd klättrar 28 placeringar och hamnar på plats 145 i Svenskt
Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner.

Förra året hamnade Bollebygd på plats 173 av 290 och har i år klättrar upp 28 placeringar jämfört med året innan.

– Det är glädjande att vi klättrar men vi är fortfarande långt ifrån vårt mål om plats 50 eller bättre. Men rankingen visar på att vårt arbete tillsammans med våra företagare börjar göra skillnad, säger Peter Rosholm (S), kommunstyrelsens ordförande.

Knappt hälften av 200 företag svarade på enkäten

Totalt svarade 85 av kommunens 200 företag som har möjlighet att delta i undersökningen, vilket är en svarsfrekvens på 48 procent. Företagsklimatet i kommunen har förbättrats i 9 av 12 enkätfrågor. De medverkande företagarna upplever framförallt att konkurrensen från kommunen har förbättrats från tidigare år och stigit från 3.8 till 4.4 på en femgradig skala. Även den upplevda attityden till företagande från både allmänheten och skola har förbättrats i årets undersökning. Undersökningen visar också på tre frågor som fått sämre betyg i kommunen, bland annat Tele och IT-nätet.

Fler företagsbesök och mer samlad information till företagare

Det pågår ett långsiktigt arbete tillsammans med företagen för att höja kvalitet och service för ett bättre företagsklimat. För att förenkla för företagen har kommunen skapat en väg in för alla frågor. Näringslivschef, Ann-Marie Nilsson, hjälper företagen att hitta rätt, inte bara i kommunen utan även till det stöd och den hjälp som erbjuds av andra organisationer i samhället.

Under året har kommunledningen besökt flera företag i kommunen och även haft frukostmöten för företagare med aktuell information. Företag kan kontakta samt anmäla sig till kommunens frukostmöten via ett formulär på webbplatsen. På sidan Företag, stöd och rådgivning kan man anmäla sig för mer information om kommunens frukostmöten, föreläsningar, nya lagar och om att starta eget. Det även möjlighet att prenumerera på kommunens upphandlingar.

– Vi önskar och hoppas på en fortsatt dialog med företagen i kommunen för att tillsammans stärka vårt varumärke. Hör gärna av er till oss, säger Ann-Marie Nilsson Näringslivschef.

Om rankingen

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2018 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari-april 2018 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

Ta del av hela företagsrankningen på företagsklimat.selänk till annan webbplats.