Handledarutbildning för Feriearbetare 2018

04 juni 2018

Handledarutbildning för att skapa vägar in i arbetet

Under tisdag eftermiddag den 29 maj höll Arbetsmarknadsenheten en handledarutbildning på Krafthuset för personal i kommunen.

Under våren har Arbetsmarknadsenheten tillsammans med Integrationsenheten arbetat hårt för att få till fler extratjänster och anställningar med stöd i kommunen, både i kommunal verksamhet och i det privata näringslivet. Handledarutbildningen är kärnan i detta arbete, och utöver andra anställningar ska de flesta som anmält sig till utbildningen handleda en feriearbetare i sommar.

Feriearbete skapar möjligheter för ungdomar att ta sig in på arbetsmarknaden och pröva på yrken.

Utbildningen hade ett fokus på diskussionsövningar, bland annat om vikten av konstruktiv kritik och konkret feedback för att uppmuntra nya i yrkesrollen. Att vara handledare handlar mycket om att vara öppen för nya förslag och idéer och inte fastna i gamla hjulspår.

– Det funkar inte att säga ”såhär har vi alltid gjort och det kan vi inte ändra på”, säger Jennie Parder, under våren prisad och uppmärksammad handledare på Bollegårdens restaurang.

Bidrar till nya insikter och arbetssätt

Att vara handledare kan även bidra till nya tankar och insikter genom att prata om arbetet med människor som inte jobbat på arbetsplatsen eller inom yrket tidigare. Det kan leda till nya och kanske effektivare arbetssätt och rutiner.

– Dessutom är detta en samhällsfråga på flera nivåer, att skapa en inkluderande och integrerande arbetsmarknad där så många som möjligt ska ha ett arbete, säger Maria Mencevski, som jobbar som arbetsmarknadshandläggare på AME. Hon tillägger också att offentlig sektor står inför stundande utmaningar vad gäller kompetensförsörjning. Vi vill attrahera människor att arbeta i vår kommun och locka människor att utbilda sig och jobba inom de yrken som redan nu är i behov av mer personal. Då är det en fantastisk möjlighet att ta emot praktikanter i olika former. Under våren har vi fått till flera anställningar med stöd i kommunen, och nu märker vi att det börjar ge ringar på vattnet och att fler vill handleda, säger Maria.

Utöver mer formella regler kring vad som ska ingå i en introduktion för en praktikant eller feriearbetare, fick deltagarna tips om hur man som handledare kan hjälpa nya inom yrket, på ett så bra sätt som möjligt. Bland annat genom att själv tänka sig in i situationen som ny på jobbet,

– Som handledare får jag möjlighet att lyfta mitt yrke och ge en positiv bild kring det. Jag är stolt över mitt yrke. Jag lär mig också mycket själv som handledare, bland annat hur jag ska framföra olika budskap på bästa sätt och genom samtal om arbetsuppgifter hittar vi nya tillvägagångsätt, säger Marie-Louise Bengtsson som arbetar som undersköterska på äldreomsorgen och får instämmande nickar från sin kollega Yulia Zafari.

Alla kan bidra till något

Under eftermiddagen fick deltagarna också lyssna på erfarenheter och tankar från personal som varit handledare under tidigare år. Jennie Parder från Bollegårdens restaurang avslutar eftermiddagen med en visdom från sin erfarenhet ”Alla är olika, men alla kan bidra med något.”

För den som funderar på att ta emot praktikanter eller vill veta mer om AME:s arbete

Arbetsmarknadshandläggare Maria Petersson , 033-430 58 57
Arbetsmarknadshandläggare Kristina Wagnås , 033-430 55 30